Language.Exchange

Echange avec Phamhuyen83

 

phamhuyen83
Prénom pham
Ville Hanoï
Pays natal VN Vietnam
Pays actuel VN Vietnam
Age 38
Sexe Femme
Langue natale VI Vietnamien
Langues étudiées SK Slovaque

 

Description

tôi là Phạm Huyền hiện đang làm việc tại spa thẩm mỹ viện,hiện tại tôi đang học tiếng Anh tôi rất mong được kết bạn và trao đổi ngôn ngữ với những bạn có thể noi thành thạo tiếng Anh. hãy gửi lời chào đến tôi nếu bạn cần tôi giúp tiếng Việt Nam.

Nouveau message


phamhuyen83
Prénom pham
Ville Hanoï
Pays actuel VN Vietnam
Langue natale VI Vietnamien
Langues étudiées SK Slovaque
Nouveau message
Get help from your friend to learn foreign languages!